Voorwaarden, deelname, annulerings- en klachtenregeling

Voorwaarden cursussen

Voorwaarde voor deelname aan een eerste cursus is dat je een persoonlijk kennismakingsgesprek/proefsessie Focussen doet bij Psychologiepraktijk Sentir.

Aanmelding van een cursus of workshop kan, telefonisch of via de mail na of tijdens een proefsessie plaatsvinden met opgave van type cursus/workshop, naam, adres, telefoonnummer en emailadres.

Vragen over de inhoud van de cursus/workshop of over de administratieve kant van de aanmelding kunnen telefonisch of per email worden gesteld. Telefonische vragen worden direct beantwoord en vragen per email binnen 5 dagen.

Voor alle cursussen en workshops geldt dat slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar is. Plaatsing voor een cursus of workshop geschiedt op volgorde van aanmelding.

Bij een te groot aantal aanmeldingen voor een cursus zal geprobeerd worden een parallelcursus te starten. Bij onvoldoende deelnemers kan een cursus of workshop door Psychologiepraktijk Sentir worden geannuleerd of verplaatst. Eventuele terugbetalingen worden dan uiterlijk 8 dagen na annulering gedaan.

Cursisten/workshopdeelnemers verbinden zich voor de gehele cursus of workshop. De aanmeldingen zijn persoonsgebonden en bij verhindering niet overdraagbaar.

Als ik, Marion van den Boogaard, door overmacht één of meerdere cursusdagen niet kan verzorgen, zal ik te allen tijde naar een oplossing zoeken om deze cursusdag(en) in te halen.

Voor aanvang van een cursus of workshop ontvangen de deelnemers een bevestiging van Psychologiepraktijk Sentir met vermelding van verdere details.

Bij afsluiting van een cursus met goed gevolg wordt een certificaat uitgereikt. Dit certificaat is erkend door The International Focusing Institute. Er is geen sprake van een wettelijke erkenning.

Wanneer een cursist één van de cursusdagen mist en toch voor een certificaat in aanmerking wil komen, zal in onderling overleg een inhaalconsult gepland worden. Dit consult vindt binnen hetzelfde semester plaats. Hiervoor worden extra kosten in rekening gebracht.
Als na aanvang van de cursus een deelnemer 2 van de 4 dagen niet aanwezig kan zijn, kan er geen certificaat worden uitgereikt. Wel is het dan mogelijk tegen reductie de cursus in zijn geheel over te doen.

Gegevens van cursisten of workshopdeelnemers zal ik te allen tijde vertrouwelijk behandelen. Dit betreft zowel de gegevens verstrekt bij de aanmelding als gegevens verstrekt gedurende de cursus of workshop. Psychologiepraktijk Sentir houdt zich aan de AVG en geeft je persoonsgegevens dus nooit zonder toestemming door aan derden. Zie verder de privacyverklaring.


Betalings- en annuleringsvoorwaarden

Het cursusgeld of geld voor workshops, supervisiedagen of terugkomdagen wordt na ontvangst van een declaratie voor aanvang van de activiteit overgemaakt op het rekeningnummer van Psychologiepraktijk Sentir of contant betaald op de eerste bijeenkomst. Bij cursussen is het mogelijk het verschuldigde bedrag in meerdere termijnen te betalen, als daar een individuele afspraak over is gemaakt met Psychologiepraktijk Sentir.

Na aanmelding voor een cursus krijgt de deelnemer 14 dagen bedenktijd. Daarbinnen kan kosteloos geannuleerd kan worden, tenzij de bedenktijd valt binnen twee weken voor aanvang. Binnen twee weken voor aanvang is de aangemelde altijd het volledige cursusgeld verschuldigd aan Psychologiepraktijk Sentir. De aangegeven bedenktermijn geldt ook indien de deelnemer de cursus boekt en de werkgever de cursus betaalt. Indien het bedrijf de cursus boekt geldt geen bedenktijd.

Bij annulering van een workshop, terugkomdag- of supervisiedag is de aangemelde het halve bedrag verschuldigd aan Psychologiepraktijk Sentir vanaf 14 dagen voor aanvang en het hele bedrag vanaf 48 uur voor aanvang.

Psychologiepraktijk Sentr is niet aansprakelijk voor schade tijdens of als gevolg van het bijwonen van een cursus of workshop.

Voorwaarden m.b.t. individuele consulten of relatietherapie zijn op te vragen: info@sentir.nl of 024 3240706. Individuele cliënten of stellen krijgen de praktijkinformatie met voorwaarden vooraf aan het eerste gesprek toegemaild of uitgereikt tijdens de intake.


Intellectueel eigendom en copyright

Het cursusmateriaal in de cursusmap van de opleiding ‘Focussen voor professionele hulpverleners’ en uitgereikt tijdens workshops van Psychologiepraktijk Sentir is voor persoonlijk gebruik in privé- en werksituaties. Het mag op generlei wijze worden gekopieerd, vermenigvuldigd en/of verspreid zonder toestemming van M.H.G.P. van den Boogaard.

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot het door Psychologiepraktijk Sentir ontwikkeld en samengesteld cursus- en workshopmateriaal berusten bij M.H.G.P. van den Boogaard.


Klachtenregeling

Klachten worden vertrouwelijk behandeld door M.H.G.P. van den Boogaard.
Op klachten wordt binnen zeven dagen na ontvangst gereageerd en de klachten worden binnen 4 weken afgehandeld.

Mocht het zo zijn dat diegene die de klacht inbrengt niet akkoord gaat met de afhandeling, dan kan contact opgenomen met de geschillenorganisatie SCAG. Het oordeel van de geschillenorganisatie zal bindend zijn; eventuele consequenties worden door Psychologiepraktijk Sentir snel afgehandeld.

Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van minimaal 1 jaar bewaard.

Psychologiepraktijk - focusing

Cursusagenda

Het cursustraject ‘Focussen voor professionele hulpverleners’ is geschikt voor beroepskrachten die intensieve persoonlijke begeleiding of therapie geven. (academisch / HBO+ niveau)

Gerelateerd

Ken uzelve

Ken uzelve

De oude Grieken zeiden het al: ‘Het is belangrijk om jezelf te kennen als je gelukkig en wijs wilt worden’. En vanaf de jaren ’60

Lees meer
Je lijf, je focuspunt

Je lijf, je focuspunt

Focussen is een methode om op een directe en respectvolle manier contact te maken met gevoelens. Het bevordert zelfinzicht en het constructief omgaan met gevoelens.

Lees meer